Var källan till förändring

Med våra lösningar för lärande och utveckling hjälper vi människor och organisationer att frodas. Med över 110 års kombinerad erfarenhet och expertis är TACK & TMI den pålitliga globala samarbetspartnern för några av världens ledande organisationer.

Vi inspirerar och gör det möjligt för er personal och er organisation att förädla dess verkliga potential och uppnå hållbara resultat.

Om ditt företag strävar efter tillväxt och kapacitet utöver det vanliga och du ser individen som avgörande för er framgång, prata med oss på TACK & TMI.

Logo Tack

Utveckla och förbättra försäljnings- och affärsresultat genom att maximera effektiviteten på individ och team nivå.

  • Försäljningsskicklighet
  • Ledarskap och management kapacitet
  • Personlig utveckling

TACK menar att verklig framgång ligger i individens förmåga att lära och växa.

Våra praktiska lösningar utvecklar skickligheter, frigör kunskap och ökar förtroendet. Vi levererar en enastående erfarenhet av inlärning som direkt kan användas för att skapa resultat på arbetsplatsen.

Lär dig det. Använd det.

logo TMI

Unika upplevelser av inlärning som förändrar tankar och skapar hållbart affärsvärde.

  • Kundupplevelsen
  • Förändring av företagskultur
  • Utveckling av ledare
  • Förbättring av prestationsförmåga
  • Säkerhet baserat på beteende

TMI menar att det är den känslomässiga utvecklingen hos individer som är hemligheten för omvandling.

Vi arbetar för att inspirera, uppmuntra och engagera människor på en känslomässig nivå. Våra inspirerande resor i lärandet förändrar attityder, formar kulturer och åstadkommer förändringar som gör det möjligt för organisationer att uppnå en kapacitet utöver det vanliga.

Inspirera. Förändra. Lyckas.

En del av ett Globalt Nätverk

TACK TMI SVERIGE är en del av det världsomspännande TACK & TMI, det globala nätverket för utbildnings- och utvecklingsexperter vilka verkar i mer än 55 länder och betjänar kunder på 37 olika språk.

Om du är intresserad att veta mer om vårt nätverk, besök TACK & TMIs globala hemsida på www.tacktmiglobal.com

TACK TMI SVERIGE är också en del av Gi Group Holding – ett större multinationellt bemanningsföretag som erbjuder en bred samling HR relaterade tjänster. Varumärket TACK & TMI representerar gruppens specialister på utbildning- och utvecklingspraxis. För att veta mer om Gi Group, besök hemsidan på www.gigroup.com

UPPTÄCK MER

Kontakta oss för att diskutera hur TACK & TMI kan hjälpa dig och din organisation att blomstra.


Till toppen