Ledarskapsutbildning

Ett gott ledarskap baseras på dina personliga kvaliteter, din förståelse för din medarbetares situation, din förmåga att motivera och sätta tydliga mål. Som ledare är det en konst att hantera mänskliga resurser och inspirera medarbetare att maximera sin kapacitet och förmåga.

Som ledare har du olika utmaningar men många av de problemställningar du stöter på har liknande orsaker. Genom TACKs kurser och utbildningar kan du få specifika verktyg och kunskap som du kan använda omedelbart. Ledarskap är att ”skapa resultat genom – och tillsammans med – andra”. Som deltagare kommer du uppleva att våra ledarskapskurser och utbildningar designats för att vara relevanta för alla, oavsett industri, eftersom de fokuserar på ledarskap som en självständig disciplin.

Alla ledarskapskurser, oavsett om det är försäljningsledning eller ledarskap i största allmänhet, har som målsättning att stötta ledaren i att förbättra både sina egna och medarbetarens insatser och resultat.

 

Vad är ett gott ledarskap?

Som ledare är det viktigt att stämma av förväntningarna med sina medarbetare. Skickliga ledare är ett föredöme, hjälper och stöttar när det är nödvändigt. Han/hon ger feedback, dvs återkopplar och belönar resultat på ett rättvist sätt. Ledaren ska/bör ha en humanitär omsorg som främjar den enskilde medarbetaren och teamets motivation och kompetenser. Ett gott ledarskap säkerställer att den enskilde och teamet är utrustade för att möta framtidens krav. Därför är den ständiga utvecklingen av ledaren avgörande för medarbetarens trivsel och därmed för verksamhetens framgång.

Ledarskapskurser

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!


Vilka kurser ska jag välja?

 

I kursöversikten nedan hittar du beskrivningar av kursutbudet och hur lång tid respektive kurs tar. Här kan du också beställa mer information om de kurser och utbildningar du finner intressanta och relevanta för dig. Oavsett om du är en ny eller erfaren ledare kan du hitta en kurs som passar dina behov.

 

Om du har några frågor om var du ska börja eller vill ha hjälp för att hitta den ledarskapskurs som är bäst för dig, hjälper vi dig gärna om du kontaktar oss på telefonnummer: 070-841 5020 eller via info@tacktmi.se.

Varför utbilda i ledarskap

 

En fråga som ofta dryftas både i filosofiska och teoretiska sammanhang är om man föds till ledare eller om det går att utbildas till ledare. Alltså om någon antingen är en naturlig ledare eller om man tvärtemot kan utveckla, lära och träna sig till förmågan att få en god ledarskapskompetens som aktivt kan användas i vardagen.

 

I de högsta skikten av ledare debatteras om man föds eller formas till ledare och det råder oenighet. Dock är båda lägren eniga om att ledarskapsträning är avgörande för att individen ska utveckla sina kompetenser som ledare, vilket i sin tur skapar en god ledarskapskultur hos företaget i fråga.

 

Det finns ett brett spektrum av sätt att utöva sitt ledarskap och det råder en generell enighet om att det finns många möjligheter att forma en individuell ledarskapsstil som också anpassas till verksamhetens behov, typ eller bransch.

 

Det som är avgörande för ledarnas utveckling är företagens förmåga att utveckla sina ledare, oavsett om man anser att man föds till ledare föds eller om man formats till detsamma. Det kan inte nog betonas att ett fortsatt fokus på att skapa möjligheter för befintliga eller framtida ledares tillgång till utvecklingsmöjligheter och fortbildning är avgörande. Studier visar att kontinuerlig tillgång till utveckling skapar ökad arbetsglädje och tillfredsställelse som i sin tur ökar organisationens engagemang och prestationer. Det bör också betonas att kontinuerliga investeringar i ett företags ledare kommer att generera högre avkastning då en bra ledarskapskultur resulterar i bättre arbetsmiljö med nöjda och professionella medarbetare.

 

 

Enligt en undersökning TACK International gjort hos våra kunder svarar respondenterna att de litar på sina ledare. Dessutom konstaterar hela 83 procent av de tillfrågade att de anser att deras chef är ett stöd i deras arbete och 67 procent anser att ledaren är en inspiration. Sammantaget indikerar det att det finns en uppskattning av ledarens nuvarande kompetenser inom vissa områden, men understryker behovet av kontinuerligt säkerställa att ledarens kompetens överensstämmer med de behov och krav som personal och/eller verksamhet har vid en viss tidpunkt.

 

För att säkra utvecklingen och för att kunna upptäcka ledarskapstalanger internt i verksamheten är ledarskap alltså något som bör vara i fokus över tiden och inte ske på ad hoc basis,. Det kan gälla både erfarna ledare och obeprövade individer som ställs inför en utmanande uppgift att ta på sig rollen som leda – detta oavsett om man tror att ledare föds eller skapas.

 

Vidare konstateras i en undersökning som TACK International utfört, att det råder ett konstant behov att säkerställa ledarnas kompetenser så att de är uppdaterade och överensstämmer med de krav och behov som de anställda har. Dessutom visar studien att de generationer som är aktiva på arbetsmarknaden idag, alla representerar olika behov och krav hur de ska ledas för att säkra produktiva arbetsprocesser. Därför är det viktigt att se till att även erfarna och garvade ledare fortsätter att arbeta produktivt med sina medarbetare genom uppdaterade och professionella verktyg.