Utbildning i försäljning

Försäljning är en av de viktigaste uppgifterna i arbetet för att säkra företagets framgång. Den skicklige säljaren måste kunna skapa rätt lösningar för dess kunder – och speciellt rätt relationer till rätt kund. Som säljare har du många utmaningar och därför är det viktigt att din verktygslåda är välorganiserad. Då det är du, som självsäkert kan möta vardagen och vinna varje gång i en värld med hög konkurrens.

TACKs försäljningskurser är utformade för att optimera utdelningen av din försäljning genom att förse dig med verktyg och försäljningstekniker som kommer bidra till att skapa framgång för dig som säljare. Utbildningens praktiska tillvägagångssätt resulterar i att du, efter avslutad kurs eller utbildning, kommer uppleva en omedelbar avkastning i form av nöjdare kunder, högre omsättning och rätt täckningsbidrag.

Den goda försäljningen är den avsiktliga försäljningen, vilket innebär bra planering, rätt systematik genom processen, empati och förståelse för människor för att kunna göra skillnad i själva försäljningen, kombinerat med stor disciplin och effektivitet.

Forsäljningskurser

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!


Vilka kurser ska jag välja?

I kursöversikten nedan hittar du beskrivningar av vårt kursutbud och hur lång tid respektive kurs tar. Här kan du också beställa mer information om de kurser och utbildningar du finner intressanta och relevanta för dig. Oavsett om du är en ny eller erfaren säljare kan du hitta en kurs som passar dina behov.

Om du har några frågor om var du ska börja eller vill ha hjälp för att hitta den säljkursen som är bäst för dig, hjälper vi dig gärna om du kontaktar oss på telefonnummer: 070-841 5020 eller via info@tacktmi.se

Varför träna i försäljning?

 

Det finns bara en universell sanning vad gäller försäljning och det är: För att lyckas med försäljning måste man aktivt skapa värde för kunden genom försäljningen. Att skapa värde måste ha en framträdande plats i försäljningsprocessen. Det mest effektiva sättet att skapa värde genom försäljning är att ha en förståelse för vilken sorts köpare du har att göra med. Har du först funderat över detta, dvs säljpsykologin, kan du forma sin försäljningsprocess och därmed skapa värde för kunden, vilket resulterar i ömsesidigt värdeskapande och potentiellt en relation som kan producera fruktbara resultat även på lång sikt.

 

Genom kurser i försäljning kan man skapa förutsättningar för ökad kännedom om kunden och kurser som t.ex. Professionell försäljning eller Försäljningspsykologi kan bidra till en djupare förståelse för hur gemensamt värde skapas och hur man ser till att försäljningsavdelningen har de färdigheter för behövs för att, så exakt som möjligt, tillgodose kundernas behov . Därför kan den skickliga säljaren hjälpa kunden att upptäcka och förstå sina behov och därefter skapa värde för kunden genom att hitta den rätta lösningen – även på lång sikt.

 

Resultatet av en studie från TACK International understryker vikten av betydande långsiktiga kundrelationer och deras inflytande på företagets varumärke och rykte. Potentiella kunder värderar företag baserat på befintliga kunders värdering av företaget. Ett starkt säljteam med rätt kompetens är en möjlighet att kunna kartlägga kundens behov och på så sätt påverka företagets framgång och tillväxt.

 

 

Dessutom visar undersökningen att marknaden är öppen för andra försäljningsmöjligheter än bara ett pris, vilket gör det allt viktigare att säkerställa säljarnas kompetens i att förstå behov, säljpsykologi och kunden. Undersökningen visar också att faktorer som t.ex. värde och innovation alltmer är faktorer som påverkar kundköpstrenderna medan en oroväckande trend i undersökningsresultaten visar på kundernas tendens att leta efter nya leverantörer. Hela 91 procent av de som svarande i undersökningen menade att de har sökt nya leverantörer under de senaste 12 månaderna. Detta är farligt för befintliga kundrelationer men samtidigt visar det också den stora potentialen för leverantörer som kontinuerligt uppdaterar sina färdigheter, vilket i sin tur hjälper dem att söka och skapa nya kundrelationer på en expanderande marknad.

 

Ett företags försäljningsstrategi är en viktig del av företagets förmåga att uppnå övergripande strategiska mål och det kan vara nödvändigt att överväga riktad utbildning i försäljning som en del av bolagets övergripande strategi. Detta framhävs ytterligare av det faktum att företag som arbetar strategiskt med sin säljutbildning och utveckling får bevis för att utbildningen och utvecklingen har en avgörande betydelse för företagets konkurrenskraft.