Lär dig att få mer tid i vardagen

I takt med att krav på effektivitet ökar, upplever många en hög arbetsbelastning i vardagen. Tyvärr kan konsekvenserna bli allvarliga. När du inte har tid eller utrymme för att lösa ditt arbete kan du bli stressad. Konsekvenserna är en orsak till många psykiska och fysiska sjukdomar som verkar hämmande för övergripande överblick, lönsamhet och effektivitet. Kunskap om stress och stresshantering ger verktyg för att upprätthålla överblicken, öka vinsterna, optimera egna resurser samtidigt som de externa och interna stressfaktorerna minimeras. Resultatet blir omedelbart en större arbetsglädje, överblick, inre ro och bättre hälsa. Med god stresshantering blir den enskilda medarbetaren en mycket större tillgång för företaget.

Målgruppen

Kursen vänder sig till både chefer och medarbetare i privata och offentliga verksamheter. Stress har tyvärr blivit mycket vanligt och vi hör dagligen om kollegor, medarbetare eller familjemedlemmar som drabbas av stress. Om vi inte upptäcker det i tid och inte lär oss att ha itu med det, kan det i värsta fall få betydande negativa konsekvenser för oss själva, vår omgivning och vår arbetsplats.

 

Metod

Kursen är instruktörsledd och är en blandning av lektioner, dialoger och praktiska övningar. Kursens fokus är på individen.

Vad är stress?

 • Hur definieras stress?
 • Kunskap om stress och stressrelaterade förhållanden
 • Positiv vs negativ stress

Stress kan upplevas på många sätt, lär dig att skilja mellan dem

 

Stressymptom

 • Fysisk, mental och beteendestress
 • Läsa av stressymtom
 • Känslomässiga tillstånd

All klargöra stressymptom är först steget mot att förhindra stress

 

Din stresshanteringsprofil

 • När upplever du stressen?
 • Förståelse för personliga reaktioner
 • Identifiering av beteenden som kan minska stressnivåerna

Förstå orsaken så kan du hitta botemedlet

 

”Coping Strategies”

 • Hur hanterar du stress (positiv / negativ)
 • Kartlägga dina ideala arbetsförhållanden
 • Insikt i stresshantering – både minskning snabbt och på lång sikt

Hitta de stressreducerande faktorerna och implementera dem i ditt arbetsflöde

Mental träning

 • Förstå hur hjärnan fungerar
 • Hjärnvågor och deras betydelse
 • Kraften i nuet med visualisering

Det mesta av ditt arbete med dig själv är mentalt

 

Stresshantering i praktiken

 • Hantering av avbrott
 • Positivt tänkande
 • Tidsplanering

10 tips för att undvika stress

 

Mål och genomförande i vardagen

 • Från effekt till orsak
 • Dagliga stressansträngningar
 • Sätt individuella mål för att främja livskvaliteten

Resultat genom dagliga, målinriktade insatser

 

Personligt mål

Sätt dina mål för utveckling och skapa tid för att infria dem

Din behållning

Under hela kursen lär du dig några tekniker för att hantera din egen stress. Du kommer arbeta med en stresshanteringsprofil som kan hjälpa dig att kartlägga dina stress- och stressnivåer, liksom de resurser du har för att hantera stress Du kommer lära dig några tekniker som du kan använda både på jobbet och privat. Genom en kartläggning av vad som stressar dig får du möjligheten att vara i framkant och därmed kontrollera din stress, snarare än att låta dig bli stressad.

 

Företagets avkastning på investeringen

Företaget får en anställd som:

 • Har en ny självinsikt som gagnar verksamheten
 • Är uppmärksam på egna och andras symtom på stress och kan därmed undgå att stressen får konsekvenser
 • Är bättre på att prioritera uppgifter och hålla uppsikt över vardagen
 • Skapa en tydlig brevlåda och ett rensat skrivbord

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!