Större energi och genomslagskraft

Genomslagskraft, energi och positiv utstrålning är bland de viktigaste egenskaperna om du vill hantera ditt dagliga liv och nå dina mål, både på arbetet och privat. Personlig styrka ger den enskilda individen konkreta verktyg för att få större självkänsla, bryta ner negativa tankar och nyttja sina resurser fullt ut. Med personlig kraft kommer du omedelbart att uppleva ökad livsenergi och få en bättre förmåga att hitta nya motiverande målsättningar.

Målgruppen

 

Kursen vänder sig till dig som vill förverkliga sin fulla personliga potential, återta resurser, övervinna blockeringar och bli bättre på att sätta och genomföra nya målsättningar.

 

Metod

Kursen har fokus på deltagarna – dvs att deras egna erfarenheter och behov integreras i kursen. Kursen baseras på en OK-profil (Överlevnadskvotient). OK-profilen visar hur anpassad du är för förändringar och att ”överleva”. Undervisningen växlar mellan inslag från instruktören, individuella uppdrag, gruppuppdrag och reflektion i plenum.

Teoretisk bakgrund

 • Introduktion till de psykologiska teorierna
 • Förståelse för att lära sig nya beteende och ta till sig nya tankar
 • Spänningsfältet mellan nuvarande och önskat läge

Var medveten om gränserna för dina drömmar och ambitioner

 

De tre glasögonen

 • Hur möter du omvärlden och hur uppfattar du dig själv?
 • Är du mest kritisk, tröstande eller utmanande?
 • Gör upp med undanstoppade känslor

Din förståelse för världen runt dig beror på din förståelse av dig själv

 

Kravprofil

 • Var ligger du i förhållande till Kontroll, Omformulering, Ansvar och Vilja?
 • Öka medvetenheten om din potential
 • Självkänsla och självsäkerhet

Att inse din potential är en förutsättning för att kunna dra nytta av den

 

Bli en skådespelare istället för ett offer

 • Var proaktiv istället för reaktiv
 • Skillnaden mellan inflytande och intresse
 • Livet är ditt beslut – inse hur du når dina mål

Ta aktiv kontroll över ditt liv och dina mål

Positivt tänkande

 • Nya tolkningar – mer makt – nya handlingsmöjligheter
 • Insikt om positiva tankar
 • Mental träning

En positiv tillgång är den bästa utgångspunkten för att uppnå dina mål

 

Escape knappar

 • Träning i nedbrytning av negativa generaliseringar
 • Förstå vad som utlöser negativa tankemönster
 • Lär dig installera nya tankesätt

Se möjligheter utöver begränsningar

 

Mänskliga och känslomässiga tillstånd

 • Förstå hur smärta och glädje påverkar oss
 • Akuta, kroniska och uppenbara tillstånd
 • Rött, gult och grönt zonbeteende

Var medveten om påverkan av dina känslor så att du kan lära dig att styra dem

 

Mål

 • Lär dig hur du ökar din livsenergi
 • Hitta nya motiverande mål
 • Skarpa bilder är lika med tydliga mål

De bästa resultaten uppnås genom positiv inställning och tydliga mål

 

Personligt mål

Sätt dina mål för utveckling och skapa tid för att infria dem

Din behållning

Som deltagare i Personlig styrka 1 får du mer medvetenhet om dina egna styrkor och svagheter. Deltagarna lär sig verktyg som den enskilda kan arbeta vidare med i sin personliga utveckling. Dessutom kan de användas i team och organisatoriska sammanhang.

 

Företagets avkastning på investeringen

Företaget får en chef/ medarbetare som har en:

 • Ökad insikt i andras beteende
 • Ökad motivation och energi för att utföra sitt arbete
 • Ökad självmedvetenhet till att utnyttja sin fulla potential

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!