Positiv tidshantering

Framgång beror till stor del på förmågan att uttrycka sig klart och tydligt i förhållande till sina medmänniskor. Budskap ska levereras enkelt, men det måste också anpassas till dem du vill påverka. Genom NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) får du en unik inblick i hur betydelsen av ord och budskap formas i den enskilda mottagarens medvetande. Då kan du anpassa din kommunikation så du skapar förståelse hos rätt människor. Det kommer väsentligt öka genomslagskraften och därmed chanserna till att snabbt få igenom budskapet och uppnå målsättningen med samtalet. Kunskap om NLP hos ledare och medarbetare leder omedelbart till färre missförstånd och ökar effektiviteten i organisationen.

Målgruppen

Medarbetare och chefer på alla nivåer som vill kommunicera bättre med andra.

 

Metod

Undervisning och övningar genom presentationer och dialog, med träningstillfällen och prov inför 2- eller 3 personers ”supervisors” grupper. Utgångspunkten tas i deltagarnas vardag och i de omständigheter som deltagarna vill förändra.

Neuro Lingvistisk Programmering

 • Vad är NLP och hur började det?
 • Teoriramar och utveckling fram till idag
 • Kommunikationsstruktur

Budskapets betydelse skapas i mottagarens medvetande

 

Modell av världen

 • Känslas betydelse i språket
 • Betydelsen av filter som generalisering, utlämning och förordning
 • NLP-test

Känslans betydelse för skapandet och förståelsen för vår verklighet

 

Rapport – skapandet av sympatisk kontakt

 • Matchning och motstridigheter i konversationen
 • Kalibreringsfaserna och dess betydelse för kommunikation
 • Verbal och icke-verbal kommunikation

Att skapa en sympatisk kontakt är den bästa utgångspunkten för god kommunikation

 

Människokännedom

 • Lär dig förstå strukturen bakom subjektiva erfarenheter
 • Skillnader och förståelseklyftor
 • Introduktion till Enneagrammet

Känn dig själv och förstå andra runt dig

 

Frågeteknik

 • Hur du lyckas med dina samtal
 • Förstå andras erfarenheter av världen
 • Coachning som verktyg

De goda frågorna kommer av din förståelse för mottagaren

 

Reframing (återsynkronisering)

 • Positivt tänkande
 • Se svårigheter, problem och egna begränsningar i positivt ljus

En positiv attityd är den bästa grunden för att uppnå positiva resultat

Att säga ”FRAH”

 • Innan du svarar på ett tilltal, överväg avsikten bakom
 • Använd FRAH-modellen. Lär dig av olämpligt beteende
 • Förståelse för avsikt och beteende

Bakom alla beteenden finns det ett syfte

 

Att uppskatta tillståndet

 • Hur smärta och glädje påverkar våra erfarenheter, tankar och beteenden
 • Hur kommunicerar du när du är i röd, grön eller gul zon
 • Hur kommunicerar du med andra som befinner sig i ett annat emotionellt tillstånd?

Lär dig hur du anpassar din kommunikation enligt mottagarens emotionella tillstånd

 

Erkännande och kritik

 • Hur är min profil för erkännande och kritik?
 • Betydelsen av erkännande (belöning) och kritik (straff)
 • Filter i förhållande till erkännande

Sättet att hantera erkännande och kritik har stor inverkan på andras uppfattning om dig

 

Mental träning

 • Förstå hur hjärnan fungerar och kan programmeras
 • Hjärnvågor och deras betydelse
 • Förberedelse genom visualisering av konversationen

Det mesta av ditt arbete med dig själv är mentalt

 

Målet med MAGNET-modellen

 • Utan mål kan framsteg inte övervägas
 • Ställ in motivationsmål
 • Personlig handlingsplan

Lär dig att behålla dina mål så att du når de önskade resultaten

Din behållning

Som deltagare i NLP-1 – Effektiv kommunikation, kommer du att bli bättre på att

 • Få det du gärna vill ha
 • Att kommunicera mer precist
 • Att styra dina känslor
 • Att genomföra svåra samtal
 • Att utföra coachande samtal
 • Se svårigheter och problem i ett nytt och positivt ljus
 • Att sätta realistiska och hållbara mål

 

Företagets avkastning på investeringen

Företaget får en chef/anställd som:

 • Kommunicerar mer målmedvetet och fullgör sina uppgifter mer effektivt
 • Har en bättre förmåga att samarbeta och hantera konflikter
 • Har större förståelse för andra människor och förstår att använda denna insikt för att skapa bättre resultat

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!