Träna kroppsspråk, improvisation och röst

När vi står inför en publik för att kommunicera, sälja eller leda andra är det viktigt att vi säkerställer att vi når fram med vårt budskap. Om vi kan framstå som den bästa versionen av oss själva, kommer det att gynna både oss själva och de personer vi kommunicerar med. I detta sammanhang kan teaterns och aktörernas verktyg och tekniker vara mycket fördelaktiga för vår dagliga kommunikation. Genom att delta i dramatisk kommunikation kommer du att få en högre medvetenhet om och inblick i ditt eget sätt att kommunicera och kunna anpassa det enligt situationen och de människor du möter.

Målgruppen

Ledare, säljare, produktchefer etc – alla med en utåtriktad arbetsprofil

 

Metod

Kursen har ett praktiskt tillvägagångssätt och det kommer att bestå av många instruktiva övningar med mycket återkoppling från deltagare och instruktören. Det kommer vara en växelverkan under dagen mellan teori och övningar. Kursen är fokuserad på den enskilde deltagaren och därför begränsas antalet deltagare i varje kurs. Detta görs för att säkerställa att varje deltagare få en optimal och praktiskt användbar utbildning i ryggen när deltagaren återvänder hem.

Kroppsspråk i praktiken

 • Hur ser du ut när du kommunicerar?
 • Att lyssna på och förstå kroppen signaler
 • Teorin om kroppsspråk och hur du använder dig själv optimalt

Hitta den bästa versionen av dig själv

 

Improvisation

 • Få större säkerhet i pressade situationer
 • Lär dig kunna avvika från ”det säkra”
 • Kommunicera dig till framgång

Visa styrka genom din förmåga att improvisera

 

Lyssna, observera och reagera

 • Publikens svar kan vara till stor nytta – kom ihåg att agera på vad du ser
 • Bli en behaglig samtalspartner
 • Var närvarande i din kommunikation

Lär dig läsa andra och tillämpa dina kunskaper till bådas fördel

 

Story telling

 • Skapa bilder i andras minne – då kommer de ihåg dig
 • Underbygg ditt budskap med bra och relevanta historier
 • En bra historia fångar människors uppmärksamhet

Berättelser framkallar känslor – och det gör att människor responderar

 

Status

 • Var medveten om din status och lär dig att anpassa den efter behov
 • Anpassa ditt beteende och din framtoning så andra känner sig bekväma
 • ”OK och idiotbox” en enkel modell du kan använda överallt

Var självmedveten och anpassa din kommunikation så som du vill uppfattas

 

Personligt mål

Sätt dina mål för utveckling och skapa tid för att infria dem

Din behållning

På den här kursen utvecklar du din egen prestation och ditt sätt att kommunicera med omvärlden. Det är en mental och praktisk process som sker i interaktion mellan dig och omvärlden. På kursen får du verktygen att utveckla dig. Du kommer vara bättre på att tänka kreativt under press. Du kommer bli mer medveten om ditt eget sätt att agera och du kommer förbättra din röst och ditt kroppsspråk. Dessutom får du större säkerhet och blir tydligare i dina budskap.

 

Företagets avkastning på investeringen

Företaget får en medarbetare som:

 • Kan förmedla och kommunicera med stor trovärdighet och självförtroende
 • Har lärt sig att kommunicera under press utan att tappa tråden
 • Gör ett avtryck och inspirerar andra

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!