Produktmarknadsföring

Product Management 2 handlar om att expandera och utöka verktygslådan och kompetenserna från Product Management 1. Försäljningskanalerna ska sättas igång på ett proaktivt och välplanerat sätt så att marknadsföringen av produkterna sker med optimal balans mellan timing, påverkan och kostnad. Produktchefen får lära sig att hantera den befintliga produktportföljen likväl som införandet av nya produkter. Det kommer innebära arbete med kommunikation och samarbete med de olika försäljningskanalerna.

Målgruppen

Kursen riktar sig till produktchefer eller chefer som har produktansvariga i sin organisation, som genomfört Product Management 1. Denna kurs är för dig som vill utveckla dig själv och din funktion och utöka din verktygslåda som produktchef.

 

Metod

Kursen är indelad i flera ämnesområden som präglas av instruktörens teoriinnehåll vilka i sin tur kryddas med praktiska exempel och erfarenheter. Teorin följs upp med specifika fallbeskrivningar, verktyg och övningar i syfte att säkerställa lärande och praktisk tillämpning i den enskilda produktchefens vardag. Du kommer därför kunna återvända till din arbetsplats med specifika verktyg och färdigheter. Verktygen är digitala och redan på kursen kommer du använda fler av dem. Ta därför med dig din bärbara dator.

Uppföljning av Product Management 1

 • Drömrollen och verkligheten – hur har det gått?
 • Produktchefens huvuduppgifter – vad har ändrats?
 • Samspelet med intressenter – och ledning – vad har du gjort?

Lär av övriga kursdeltagares erfarenheter

 

Product Management – Översikt

 • Produktstrategi
 • Produktplanering
 • Produktmarknadsföring

Stärk dina färdigheter och fyll på i verktygslådan

 

Product Life Cycle Management

 • Produktlivscykeln – en översikt
 • Product Life Cycle Management
 • PLC och road mapping

Överblick, styrning och en konceptuell förhållanden kan skapa den röda tråden i arbetet

 

Product Marketing

 • 4 P:n eller fler
 • Push och/eller Pull
 • Att använda sälj och marknadskanalerna

Din verktygslåda med parametrar för åtgärder är enorm – vi börjar med en översikt

Produktlanseringen

 • Faserna i produktlansering
 • Aktiviteterna
 • Utförandet

Produktchefens verkliga examen är i samband med lanseringen av nya produkter

 

Kick-off

 • Att använda kick-off i en säljorganisation, goda och dåliga exempel
 • Att planera en kick-off
 • Det praktiska utförandet

På Kick-off ska säljarna ”köpa” din produkt och din plan mot marknaden

 

Case-based Marketing

 • B2B försäljningens särskilda förutsättningar
 • Case-base Marketing
 • Att visa skapandet av värde

Case-based marknadsföring är en av produktchefens starkaste kort för B2B

 

Produktchefens årsplan

 • Produktchefens årscykel
 • Varför göra årsplan?
 • Mall för årsplanen

Ge dig själv inflytande genom att ha en tydlig och skärpt plan för ditt produktområde

 

Din personliga utvecklingsplan

Sätt mål för din utveckling och skapa tid för att kunna infria dem

Din behållning

Som deltagare i Product Management 2 får du:

 • En djupare förståelse för din roll och prioriteringar för rollen som produktchef
 • Inspiration och verktyg för att tydliggöra produktmarknadsföringen
 • Förmåga att stärka samarbetet med och använda försäljningskanalerna såväl i din egen organisation som ev. även i andra marknads- eller försäljningskanaler som säljer dina produkter
 • Kunskap att sätta målinriktad plan för din funktion och ditt sortiment som sträcker sig 1-3 år fram i tiden
 • Möjligheter att höja din motivation genom ökad insikt i din prestation och din utvecklingspotential

 

Företagets avkastning på investeringen

Ditt företag kommer få en produktchef som:

 • Har ny inspiration och konkreta verktyg för att lösa sina uppgifter mer effektivt
 • Fått ett optimalt utbyte av samarbetet med externa säljkanaler
 • Kan arbeta på ett strukturerat, effektivt och långsiktigt sätt i funktionen som produktchef och med företagets produktsortiment
 • Kan skapa bättre resultat för alla funktioner som samarbetar med produktchefen

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!