Produktstrategi och planering

Produktchefens roll rymmer såväl ett stort ansvar som stora möjligheter att stärka företagets kortsiktiga och långsiktiga möjligheter till lönsamhet. Product Management 1 handlar därför om att tydliggöra och optimera produktchefens roll i företaget. Utbildningen går ut på att skapa en tydlig produktstrategi, tydlig struktur, en tydlig rollfördelning och enkla, tydliga processer och uppförandekoder. Med rätt verktyg blir produktchefen rustad att hantera pågående produktplanering och kan bättre prioritera sina insatser. Det kan göra rollen som Product Manager till en av företagets väsentligaste.

Målgruppen

Kursen riktar sig till produktchefer eller chefer som har produktansvariga i sin organisation. Denna kurs är för dig som vill utveckla dig själv och din funktion samt utöka din verktygslåda som produktchef.

 

Metod

Kursen är indelad i ett flertal ämnesområden och kommer präglas av instruktörens teoriinnehåll vilka sedan kryddas med praktiska exempel och erfarenheter. Teorin följs upp med specifika fallbeskrivningar, verktyg och övningar för att säkerställa lärande samt praktisk tillämpning för den enskilda produktchefens vardag. Du kommer därför återvända till din arbetsplats med specifika verktyg och färdigheter. Verktygen är digitala och redan på kursen kommer du använda fler av dem. Ta därför med dig din bärbara dator.

Produktchefens roll

 • Drömrollen och verkligheten
 • Produktchefens huvuduppgifter
 • Samspelet mellan intressenter – och ledning

Förtydligande av dina huvuduppgifter vilka säkerställer din position i organisationen och skapar förutsättningar för lönsamhet

 

Produktledning

 • Produktstrategi
 • Produktplanering
 • Produktmarknadsföring

Stärk dina färdigheter och fyll på i verktygslådan

 

Branschanalys

 • Definition av branschen
 • Porters 5/6 forces – Konkurrenskraft
 • Vad driver branschen?

Förstå branschen och ditt företags sammanhang

 

Ditt företags position

 • Företagets strategi – produktstrategi
 • Företagets positionering
 • Företagets differentiering

Hur grunden för företagets positionering och differentiering skapas

 

Värdeskapande

 • Förstå kundens prioritering av leverantörer
 • Creating Business Impact
 • Från produkt till koncept

Förstå marknaden och hur man stärker kundupplevelsen av produktens värde

 

Produktstrategi

 • Från affärsstrategi till produktstrategi
 • Produktlivscykel
 • Sortimentstrategi

Skapa rätt underlag för pågående planering och hantering

Produktplanering

 • Performance analys
 • Category Management
 • Resultatförbättringar i produktbeslut

Kontroll av sortimentet ger en direkt påverkan på sista raden

 

Produktplanen

 • Design av produkten
 • Marknadspositionering
 • Säljförberedelse

En enkel och effektiv produktplan är den bästa utgångspunkten för att introducera en ny produkt

 

Prissättning

 • Principer för prinssättning
 • Konkret prishantering
 • Förbättringar av resultatet

Prissättningskontroll är ofta en genväg till förbättringar på sista raden.

 

Marknads-, produkt- och konkurrentanalyser

Analyser och metoder

 • Produktchefens användning av analyser – köpa eller göra dem själv?
 • Stage-Gate modellen
 • Projektledning

Nya produkter är en av produktchefens huvuduppgifter  – den ska följas upp

 

Din personliga utvecklingsplan

Sätt mål för din utveckling och skapa tid för att kunna infria dem

Din behållning

Som deltagare i Product Management 1 får du:

 • En tydligare bild av din roll och prioriteringar för rollen som produktchef
 • Inspiration och verktyg för att fastställa och tydliggöra produktstrategin
 • Kunskap att förbättra planering, styra upp och utveckla produktkategorin och dess resultat
 • Förmåga att effektivare kontrollera införandet/utvecklingen av nya produkter
 • En ökad insikt i din egen prestation, större motivation för din egen utveckling som produktchef

 

Företagets avkastning på investeringen

Ditt företag kommer få en produktchef som:

 • Har ny inspiration och konkreta verktyg för att lösa sina uppgifter mer effektivt
 • Erhållit en bättre översikt över de uppgifter som har störst inverkan på företaget
 • Kan skapa bättre resultat för alla funktioner som samarbetar med produktchefen

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!