SÄLJCHEFEN

Att skapa resultat genom människor

När konkurrensen ökar ställs allt högre krav på dagens försäljningschefer vilka konstant bedöms och utvärderas utifrån företagets resultat och kundrelationer. Som säljchef måste vi förstå våra säljare, vi behöver delta i försäljningen och agera på ett sätt så att vår roll ses som en tillgång i företaget. Det kräver en uthållig, strukturerad och analytisk förmåga att fatta rätt beslut samtidigt som vi ska förstå hur vi ska stimulera och motivera säljteamet bakom oss. När vi lär oss hur vi genomför det på bästa sätt är uppdraget som säljchef det bästa, mest spännande och utmanade uppdraget som finns i en organisation.

Målgruppen

Kursen riktar sig till försäljningschefer som har till uppgift att nå sina resultat via en stab säljare. Deltagare är ofta säljchefer, distriktschefer, regionchefer och andra som har ansvar för medarbetare som är ute på fältet.

Metod

Inspirerande inslag av teori i kombination med instruktörens praktiska erfarenheter som säljledare, erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, grupparbeten och individuella uppgifter baserat på teori och fallstudier. Med kuren följer ett gediget kompendium, som kan användas som uppslagsverk efter avslutad utbildning.

Den professionella försäljningschefen

 • Framtidens krav på försäljningschefen
 • Säljledarens uppdrag och funktion – skapa tid för att leda
 • Sätt mål för ditt uppdrag och var redo för utmaningarna

Förståelse för ditt uppdrag som säljchef säkrar din plats i organisationen och skapar vinst

 

Din auktoritet som säljchef

 • Skapa resultat genom dina medarbetare
 • Förstå din auktoritet som ledare i förhållande till teamet
 • Bli den karismatiska ledaren

Lär dig övertyga med din personlighet

 

Det perfekta säljteamet

 • Säljarens kravprofil
 • Alla medarbetare söker motiverande ledarskap men på olika sätt
 • Grundläggande motivationsteori och den effektiva planen

Motiverade säljare är redo att göra det där lilla extra varje dag

 

Situationsanpassat ledarskap

 • Förstå dina säljares utvecklingsprocess
 • Instruera, planera och rapportera
 • Differentierad säljledning

Att förstå dina säljare för att kunna inverka i det dagliga ledarskapet

 

Säljträning och behovet att öva

 • Analysera, planera och träningsmetoder
 • Sambesök och fältträning
 • Handlingsplan och kontinuerlig uppföljning

Brist på utveckling leder till avveckling

Säljcoachning

 • Coachning av säljare
 • Introduktion till TACK’s modell för säljcoachning
 • Samtal och återkoppling om mål och säljinsatsen

Säljcoachning är inte ledarskap men ett viktigt redskap för försäljningen

 

Effektiva säljmöten

 • Det goda mötet vs det goda säljmötet
 • Att leda ett säljmöte – Agenda och målsättning
 • Säljmötet och träning inför kommande period

Det goda säljmötet ger inriktning, skapar motivation och säkerställer handling

 

Möten

 • Effektiv möteshantering
 • Hur du hanterat ett möte på bästa sätt
 • Den viktiga förberedelsen och uppföljningen

Effektiva möten med optimalt utbyte

 

Problemlösning och konflikthantering

 • Problemanalys och konflikttrappan
 • Din beslutsstil
 • Det svåra samtalet

Förstå vad som händer och undvik att ditt team tappar sugen och blir passiva

 

Din personliga handlingsplan

Sätt mål för din utveckling och skapa tid till att infria dem

Din behållning

Som deltagare i kursen kommer du få en tydlig bild av dina uppdrag och du får en möjlighet att prioritera för att skapa framgång med din försäljningsgrupp. Du kommer få en bättre bild av din auktoritet som ledare, öka din förståelse för teamet och få de bästa förutsättningar att lyckas med framtida säljare i ditt team.

 

Företagets avkastning på investeringen

Företaget får en ledare som:

 • Får ny inspiration och motivation att lösa uppgiften som ledare
 • Kan lyfta och motivera sina medarbetare till att nå nya höjder
 • Skapa optimala resultat med befintliga resurser

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!