Grunder i försäljningsarbetet

Den goda försäljningen beror på den individuella säljarens motivation, erfarenhet samt färdigheter i att bygga varaktiga och lönsamma relationer. Utveckling av kompetensen inom försäljning är avgörande för varje säljare och varje verksamhets framgång. Kunderna har tillgång till information i allt större omfattning och snabbare idag. Därför behöver säljaren nå fram till kunden på rätt sätt, i rätt tid och på rätt plats. En professionell försäljning kräver starka kompetenser, de bästa verktygen, tydligt definierade mål och en säljinsats. Det skapar i sin tur nöjda kunder och ökad omsättning.

Målgruppen

Alla som har till uppgift att sälja via personlig kundkontakt. Kursen inriktar sig mot alla former av försäljning av idéer, varor och tjänster.

 

Metod

Vi granskar försäljningssituationen systematiskt – från det ögonblick kunden kontaktas till avslutet. Du får i olika deltagande i övningar prova på säljtekniker. Kursen ger dig ett grundligt material och ett antal verktyg och hjälpmedel som du kan använda direkt.

Den professionella säljaren

 • Kram på dig som säljare i nutid och framtid
 • Individuell försäljningsstil – Styrkor och svagheter i ditt försäljningsarbete
 • Förstå din försäljningsstil så du kan använda och utveckla den på bästa sätt

Skapa resultat genom relationer och förstå kundernas krav

 

Egen motivation och egna attityder

 • Tro på det du gör och vill uppnå, då når du dina mål
 • Attityden är viktigare än fakta
 • Se möjligheterna inte begränsningarna

Förflytta människor och deras övertygelser med din personlighet

 

Försäljningens systematik

 • Mål, förberedelse, plan och timing
 • Förstå processen och innehållet, fokusera på målet
 • Rätt utgångsläge är ofta halva försäljningen

Få bättre resultat genom systematisk försäljning

 

Förstå kundens behov

 • Frågeteknik – Förstå din kund och styr konversationen
 • Lyssnarteknik – prioritera kundbehovet och använd din kunskap
 • Från småprat till försäljning, kom snabbt igång med försäljningsdialogen

En bra försäljning baseras på din kunds situation

 

Kundens motiv för att köpa och göra affärer

 • Skillnaden mellan rationella och känslomässiga motiv
 • Kundens grund för beslut när du säljer
 • Förstå kundernas kriterier för att fatta ett beslut

Priset är absolut inte den avgörande parametern vid inköp

Effektiv argumentationsteknik

 • Från teknisk produktbeskrivning till försäljning av kundfördelar
 • Visualisera lösningen för kunden – före, under och efter köpet
 • Värdering – Sälj det som kunden vill uppnå, dvs effekten av köpet

Endast med förståelse för kunden och dennes behov kan tvivel skingras

 

Hantera invändningar

 • Orsaker och bevekelsegrunder för kundens invändningar
 • Från Nej till Ja – så garanterar du en fortsatt försäljningsprocess
 • Positiv förändring av kundens motstånd

Ofta är en invändning egentligen en fråga och en dold köpsignal

 

Att få till ett avslut

 • Lyssna på köpsignalerna och förstå både de starka och svaga signalerna
 • Få acceptans för nästa steg i försäljningen
 • Läs din kund och be om en beställning, den finns där

Försäljningen säkerställs av säljaren – det är inte försäljning tills det finns en överenskommelse

 

Effektivt utnyttjande av tiden

 • Dra fördel av dig själv och dina resurser optimalt – varje dag
 • Målriktad sökning – din nästa försäljning, din nästa kund
 • Effektiv bokning av möten – Öka frekvensen av lyckade telefonsamtal

Använd din tid optimalt på rätt kunder

 

Mänskliga relationer

 • Förstå betydelsen av kemi för långsiktiga relationer
 • Var och agera professionellt oavsett vilken situation du befinner dig i
 • Svåra kunder – effektiv och positiv hantering av olika typer av kunder

Var medveten om vad som händer och undvik tappa motivationen och att ditt försäljningsarbete avstannar

 

Din personliga handlingsplan

Sätt mål för din utveckling och skapa tid för att kunna infria dem

Din behållning

Du lär dig arbeta målmedvetet, systematiskt och seriöst med din försäljning. Du kommer att kunna bekanta dig med kundens sätt att tänka och nå en stil där du säljer kundfördelar snarare än att beskriva produkter.

 

Företagets avkastning på investeringen

Företaget får en säljare som:

 • Har ny inspiration och motivation för att lösa uppgiften att sälja
 • Kommer kunna lyfta försäljningsresultat till nya höjder och hålla dem där
 • Skapar optimala resultat som baseras på de förutsättningar som finns

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!