Positiv tidshantering

Oavsett arbetsfunktion och ansvarsområde upplever många stora krav att fullfölja uppgifter inom fastlagda tidsramar. Med redskap och kunskaper om personlig effektivitet blir det möjligt att slutföra arbetsuppgifterna smidigare samtidigt som du behåller översikten och känner att du har kontroll över din dag. Det handlar om att göra en personlig effektivitetsprofil och lära dig metoder för att skapa en strikt struktur, prioritering och planering av arbetsflöden. Bland annat går vi igenom hantering av avbrott, att hålla effektiva möten, strukturera mail, personliga kontakter och kalendrar, i syfte  att använda tiden optimalt i alla sammanhang. En högre grad av personlig effektivitet kommer att öka arbetsglädjen avsevärt och vara till nytta för hela företaget.

Målgruppen

Kursen i personlig effektivitet riktar sig till alla som i sina dagliga liv känner att de är upptagna, vill få mer utrymme för att utvecklas och kunna ta sig an nya uppgifter.

OBS! Om du arbetar som chef, HR-medarbetare eller med en annan funktion där du arbetar med effektivitetsprocesser, kan du köpa till certifiering vid användningen av Din personliga effektivitetsprofil.

 

Metod

Utbildningen i personlig effektivitet är indelad i lektioner och kommer präglas kommer av teorier som instruktören presenterar vilka sedan kryddas med exempel från den praktiska erfarenheten. Teorin följs upp med olika typer av fall och övningar som säkerställer lärande och omställning av individens dagliga liv. Vid certifiering kommer detta avtalas individuellt.

Fördjupning

Många av oss – oavsett arbetsfunktion och ansvarsområde – upplever stora utmaningar när vi ska fullgöra våra utmaningar inom de fastlagda tidsramarna. Om vi ska kunna hålla en överskådlig bild behöver vi optimera vår tid på bästa sätt. Det kräver en tydlig struktur, prioritering och planering av vår arbetsdag och vårt arbetsflöde. Kort sagt, vi måste öka vår personliga effektivitet. Om vi förmår gör det på ett bra sätt kommer vi att uppnå bättre resultat och större arbetsglädje. Det precis det som är målet med kursen i personlig effektivitet och positiv tidshantering.

Attityd till förbrukning av tid

 • Vad kan du påverka?
 • Vad får du acceptera?
 • Intern/Extern påverkan – Reaktiv/Proaktiv inställning

Förhållningssätt till tid och överskott av tid

 

Sätta mål

 • Lär dig sätta mål
 • Ta reda på var det går fel och varför
 • Praktiska övningar och upplevelse av framgång

Nå dina mål – varje gång

 

Prioritering

 • Vilka kriterier prioriterar du utifrån?
 • Hur förväntar din omgivning att du prioriterar?
 • Eisenhower-Modellen – så här arbetar du med prioritering

Var medveten om prioriteringen av dina uppgifter

 

Analys

 • Var medveten o din tid
 • Var och hur kan du spara tid?
 • Effektiv tidslogg på förbrukning av tid för uppdrag, avbrott, pauser etc

Få en översikt över din tid

 

Planering

 • Skapa flexibilitet i ditt vardagsliv
 • Bufferttid och realistiska ”deadlines”
 • God planering är hälften av arbetet

Lär dig hur du strukturerar ditt arbetsflöde

 

Time Management

 • Skapa en effektiv tidsbudget
 • Optimal användning av elektroniska kalendersystem
 • Ange start- och sluttid för varje uppgift

Lär dig prioritera dina uppgifter – också de nya

 

Avbrott

 • Sågtandsmodellen
 • Översikt och plantering av uppgifter i samband med avbrott
 • Positiv inställning till avbrott

Få effektiva verktyg för positiv hantering av avbrott

Möten

 • Sex riktlinjer för god mötesstruktur
 • Förberedelser är nyckeln till effektiva möten
 • Inspiration för alternativa möten med stor effektivitet

Effektiva möten, god mötesstruktur och god mötesledning

 

Mejl och informationshantering

 • Från mejl och information till arbetsuppgifter
 • Hur sorterar du dina mejl själv
 • Fyra användbara lösningar på mejlhantering

Skapa en tydlig brevlåda och ett rensat skrivbord

 

Delegering

 • Vad ska delegeras?
 • Hur du delegerar – även om du inte är chef
 • Åtta steg till effektiv delegering

Hitta balansen mellan vad du ska delegera och vad du ska klara själv

 

Att skjuta upp uppgifter

 • De främsta anledningarna
 • De goda reglerna
 • Hur du undviker dem

Ta hand om det försummade

 

Effektivitet i team

 • Känn till ditt teams styrkor och svagheter
 • Definiera fallgroparna
 • Lär dig att lyfta en grupp

Dra nytta av lagets övergripande potential

 

Certifiering (tillköp)

Bli certifierad i användningen av Personal Efficiency Profile

 

Din personliga handlingsplan

Sätt mål för din utveckling och skapa tid för att infria dem

Din behållning

Som deltagare i kursen Personlig effektivitet kommer du att:

 • Få din personliga effektivitetsprofil kartlagd och hitta områden för åtgärder
 • Vara bättre att ta bort saker och strukturera din egen tid och resurser
 • Kunna frigöra timmar och göra plats för de viktigaste uppgifterna
 • Lära om hur du hanterar avbrott, behåll effektiva möten och strukturera mail och kalender så att din tid spenderas optimalt
 • Certifiering: Kan effektivisera dina medarbetares arbetsvanor
Företagets avkastning på investeringen

Företaget får en medarbetare som:

 • Skapar tid och utrymme för att uppnå sina uppgifter och mål
 • Fokuserar på sitt utnyttjande av tid och sin effektivitet
 • Skapar optimala resultat med personligt överskott av tid och får en översikt
 • Vid certifiering: Kan effektivisera sina medarbetares vanor

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!