Arbeta på djupet med Key Accounts

Att utveckla relationer med nyckelkunder är avgörande för framgång för varje företag, eftersom 20% av våra kunder ofta genererar 80% av vår omsättning (20/80 regeln eller den sk. Pareto principen) Följaktligen är det avgörande att förstå vilka av våra kunder som är viktigast för företages framgång likväl som vilken del av vårt arbete som genererar mest värde för såväl kunden som vårt företag. Med rätt verktyg och rätt kompetens kommer du kunna skapa, bibehålla och utveckla värdefulla relationer med dina nyckelkunder samt göra intryck på rätt person vid rätt tillfälle och plats. På så sätt kommer du kunna bygga värdefulla och långvariga partnerskap med företagets viktigaste kunder.

Målgruppen

Kursen riktar sig till dig som arbetar med försäljning av lösningar, produkter och tjänster till viktiga kunder som i sin tur står för en betydande del av bolagets intäkter. Om du letar efter ny inspiration och konkreta verktyg för att optimera och utveckla relationerna i nyckelkundens organisation, då är detta en kurs för dig.

 

Metod

Utbildningen lägger stor vikt på deltagarnas engagemang för att den innehåller en bra blandning av teoretiska inlägg från instruktören, erfarenhetsutbyte, särskilda fall och övningar.  Det finns ett omfattande kursmaterial som ska användas både under och efter kursen.

Key Account Management

 • Ditt företagets definition av Key Account och rollen för Manager
 • Begreppen bakom arbetet med strategiska nyckelkunder
 • Kundprioritering och utveckling av kundplattformen

Lär dig förutsättningarna för att arbeta med strategiska nyckelkunder

 

Förståelse för affären

 • Strategiska nyckelbegrepp
 • Hur du arbetar med kundens och ditt företags resultaträkning
 • Förstå vilka parametrar som skapar resultat

Gedigen förståelse för affären är nyckeln till att utveckla din kund och ditt företag

 

Key Account Analys och Utveckling

 • SWOT-analys
 • Urvalskriterier och konkurrentanalys
 • Förbättra kundens KPI
 • Strategiska val för nyckelkunden

Rätt satsning i rätt tid och på rätt plats hos din kund

 

Relationer och kommunikation med Nyckelkunden

 • Identifiera nyckelpersoner hos dina Key Accounts
 • Få förståelse för vad som motiverar och driver dina nyckelkunder
 • Anpassa din kommunikation och stärk dina relationer

Förstå utvecklingen i relationen och undvik att tappa sugen eller få stillestånd i säljarbetet

Målinriktad försäljningsutveckling

 • Förstå vad som skapar topp-prestation
 • Nya tillvägagångssätt för att skapa värde i kundmötet
 • Prissättning och din hantering av prislappen

Ge dina kunden nya perspektiv

 

Key Account planering

 • Samla verktyg för din KA analys
 • Mål och planer för Nyckelkunden
 • Avslut av KA-planen på två konkreta nyckelkonton

Använd din tid optimalt på rätt kunder

 

Key Account planering

 • KAM teamet
 • Organisation av KAM teamet
 • Interna mötes- och kommunikationsplaner
 • Kvalitet i interna möten

Den optimala hanteringen av dina interna försäljningsprocesser är till nytta för dina kunder

 

Egen utveckling

 • Din personliga handlingsplan
 • Möte med din chef: Strategi för avstämning, mål, förväntningar och resurser
 • Så säkrar du en optimal utgångspunkt för utvecklingen av dina nyckelkunder

Planera hur du förankrar din nya kunskap och verktyg som den sista men viktigaste uppgiften för utbildningen

Din behållning

Du kommer att tränas i en systematisk metod för att hantera dina stora kunder och prospekt. Detta bland annat genom att förbättra dina kundplaner, kundanalyser och identifiera formella och informella beslutsfattare. Dessutom vidareutvecklar du dina individuella färdigheter i försäljning till dina Key Accounts.

 

Företagets avkastning på investeringen

Företaget får en säljare som:

 • Har ny inspiration och motivation för att lösa uppgiften att sälja
 • Kan stärka och upprätthålla samarbetet med viktiga kunder
 • Skapar optimala relationer och försäljning till viktiga kunder

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!