Effektiv personlig försäljningsutveckling

Ingen kund är den andre lik, därför behöver vi kunna behandla varje individuell kund i enlighet med deras behov. En god försäljning kommer av förmågan att anpassa ditt beteende, din framtoning och strategi till kundens verkliga behov och drivkrafter. Det förutsätter kunskap i de olika psykologiska aspekterna av försäljning för att kunna läsa av kunden och urskilja mellan olika personlighetsdrag för att anpassa din försäljningsstil. Med rätt verktyg och kompetens kommer du lära dig hur du kan använda denna kunskap och säkerställa det bästa sättet att kommunicera på. Då kan du öka din försäljning och stärka din kundrelation.

Målgruppen

Alla som arbetar med försäljning. Deltagande förutsätter erfarenhet av försäljning av produkter, tjänster, idéer eller projekt. Typiska deltagare är säljare, säljledare, rådgivare, försäljningschefer och Key Account Managers

 

Metod

Du introduceras till en psykologisk modell i beteenden som ger större generell psykologisk förståelse och större självmedvetenhet. Under hela kursen kommer du aktivt bli involverad i undervisningen som är sammansatt av korta inlägg av instruktören följt av diskussioner, övningar och studier av exempel.

Beteendepsykologi och försäljning

 • Introduktion till en psykologisk modell för beteenden
 • De fyra arketyperna och deras egenskaper
 • De fyra behoven hos de 4 huvudkategorierna, rädslor och egenskaper

Öka din försäljning genom din självinsikt och förståelse för dina kunder

 

Din individuella psykologiska beteendeprofil

 • Slutledning och tolkning i förhållande till din roll som säljare
 • Dina styrkor och svagheter som säljare
 • Förståelse för hur du uppfattas av andra

Få en tydlig bild av din försäljningsstil och din utvecklingspotential

 

Att läsa av andra

 • Lär dig att läsa och förstå kundens beteende
 • Kroppsspråk, röst, ord, kontorsinredning och telefonhantering
 • Egenskaper hos de fyra arketyperna

Skapa optimala resultat genom att öka din förmåga att läsa av och förstå dina kunder

 

Den krävande kunden – Kundprofilen

 • Slutledning och tolkning i relation till försäljningssituationen
 • Kundens psykologiska behov och faktorer för motivation
 • Matchning till din egen försäljningsprofil

Förstå kundens krav och förväntningar

 

Strategi för effektiv kommunikation

 • Anpassa din försäljning i förhållande till kundprofil
 • Ditt säljbeteende mot olika typer av kunder
 • De övertygande försäljningsargumenten – anpassad till typ av kund

Kommunicera målinriktat och anpassat till situationen

Försäljningens olika faser och kundprofilen

 • Försäljningstrappan utifrån beteendemässigt sammanhang
 • Från förberedelse till avslut med uppföljning och service
 • Behandling av invändningar

För att skapa resultat, utgå ifrån individen

 

Matchning av profiler

 • Din och kundens profil – Skillnader och likheter i er relation
 • Kundens krav för din ”roll” – introduktion i rollprofilen
 • Hur du agerar utifrån den förväntade rollen

Känn dig trygg utifrån din profil, din personliga utveckling och matchning mot kunden

 

Psykologisk profil av din försäljningsroll

 • Rollprofilen – förstå kundens förväntningar på dig
 • Jämförelse mellan kundtyper och kundroller
 • Personprofil och rollprofil – Nödvändig/Önskvärd utveckling

Lär dig se sambanden mellan arbete, roll och medarbetare

 

Den praktiska tillämpningen

 • Utbildning i specifika försäljningssituationer
 • Utbildning i samtal med olika kundtyper
 • Så går du vidare tillbaka på arbetet

Stärk din försäljnings- och kommunikationsförmåga, lär dig av andra och dig själv

 

Din personliga handlingsplan

Sätt mål för din utveckling och skapa tid för att kunna infria dem

Din behållning

Förmågan att läsa kundens psykologiska drivkrafter förbättras och du kommer kunna tillämpa denna kunskap i all din kontakt med kunden. Förmågan att läsa och förstå kundens förväntningar på dig och den roll du har. Förbättrad kommunikation för att skapa tillit. Du kommer snabbt märka en stor skillnad i ditt säljarbete eftersom du lär dig metoder för att differentiera mellan olika kundtyper.

 

Företagets avkastning på investeringen

Företaget får en säljare som:

 • Har ny inspiration och motivation för att lösa uppgiften att sälja
 • Ökar försäljningen och stärker kundrelationerna
 • Står starkare och har en större genomslagskraft hos kunderna
 • Har förmågan at utveckla effektiva försäljningsstrategier

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!