Serviceorienterad försäljning

Den dagliga kundkontakten och försäljning i butik utmanas idag av internet och försäljning som sker online. Kunderna är alltmer selektiva och medvetna om sina valmöjligheter och de påverkas starkt av olika online media. Därför är det nödvändigt att varje kundkontakt används optimalt, för att påverka kunden i en positiv riktning gentemot försäljning på plats i butik vilket i sin tur ger en möjlighet till mersälj. Genom att utveckla kompetensen av butikens säljare kan kundupplevelsen i butiken höjas och säljaren kan skapa viktiga och starka kundrelationer som överträffar upplevelsen som kunderna får när de handlar på nätet. En serviceorienterad försäljning med goda erfarenheter kan förbättra butikens varumärke och öka omsättningen väsentligt.

Målgruppen

Alla som har som uppgift att sälja via personlig kundkontakt i detaljhandeln, butiksassistenter, extrahjälp och butikschefer.

 

Metod

Kursen baseras på aktivt deltagande i sälj- och servicemodellen som TACK använder för att optimera försäljning i butik. Utbildningen är indelad i lektioner och varje lektion består av en kort teoretiskt genomgång som följs av praktiska övningar, t.ex. rollspel. Utbildaren korrigerar tills teorin är omsatt i ett nytt beteende som enkelt kan användas i den dagliga försäljningen. Utbildaren använder exempel från verkliga livet och drar därutöver nytta av deltagarnas olika erfarenheter för att skapa perspektiv och koppla till teorin.

Begreppet: Service

 • Definition och vad det betyder till vardags i butiken
 • Kundens förväntningar av god service
 • Från service till försäljning och mersälj

En god försäljning kräver god service – och vice versa

 

Egen motivation och attityd

 • Tro på det du gör och vill så skapar du tillit
 • Attityd är viktigare än fakta
 • Med en positiv inställning får du mer kunskap i varje kundkontakt

Din personliga framtoning och attityd är avgörande inslag

 

Säljkonceptet – processen i detaljhandeln

 • Välkomnandet, utveckla behovet, presentation och få till avslut
 • Sälj upp – merförsäljning med total kundnöjdhet
 • Effektiv och övertygande presentation av varan

Se möjligheterna, skapa upplevelsen och nå dina mål

 

Effektiv kommunikation

 • Målinriktad frågeteknik – ställ rätt frågor
 • Aktivt lyssnande – prioritera kundens behov och använd din kunskap
 • Anpassa din försäljning till aktuellt behov

Ditt fokus på kunden är avgörande för ditt försäljningsarbete

Hantering av motstånd

 • Invändningarna – från ett ”nej” till ett ”ja” med positiv effekt
 • Effektiv och serviceminded hantering av reklamationer
 • Den griniga starten – från negativ till positiv dialog

Kunderna ska uppfattas och förstås för att kunna överbevisas

 

Mänskliga relationer

 • Förstå personkemins betydelse i långvariga kundrelationer
 • Att vara och agera medvetet och kompetent oavsett situation
 • Svåra kunder – effektiv och positiv hantering av olika kundtyper

Förstå utvecklingen och undvik att tappa motivationen i ditt säljarbete

 

Din personliga handlingsplan

Sätt mål för din utveckling och skapa tid för att kunna infria dem

Deltagarens behållning

Som deltagare i kursen, Försäljning i butik, kommer du uppleva hur din energi och motivation kommer stiga i takt med insikter i professionell försäljning i butik ökar. Du får en allt skarpare överblick i dina valmöjligheter för att förbättra din prestation. Dessutom, allteftersom dina resultat förbättras, skapar du ett överskott som kan utmana dig och dina kollegor till att använda kunskapen från utbildningen för att genomföra säljträning i vardagen, vilket än mer förbättrar både dig och er till att:

 • Ta emot kunderna så du får den bästa utgångspunkten för försäljning
 • Att hitta fram till och förstå kundens behov
 • Att presentera valmöjligheter på ett intresserat och engagerande sätt
 • Att behandla kundens invändningar seriöst och professionellt

 

Företagets avkastning på investeringen

Företaget får en säljare som:

 • Har ny inspiration och motivation för att lösa uppgiften att sälja
 • Kan hitta kundens behov och därigenom öka försäljningen
 • Säkerställer den goda upplevelsen så kunden återkommer till butiken

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!