FÖRHANDLINGSTEKNIK

Det bästa resultatet för två eller fler vinnare

Goda förhandlingar baseras dels på individens motivation att förhandla, erfarenhet dels  förmågan att se möjligheter i en förhandlingssituation. Det betyder att goda relationer skapas, underhålls och utvidgas. Därför är en utveckling av individens kompetens i förhandling avgörande för framgång för varje förhandlare och företag. Det kräver en tydligt definierad målhantering, översikt och navigering i förhandlingen. Med rätt verktyg och nödvändig kunskap kommer du kunna skapa ett starkare partnerskap och få optimala resultat i vilken förhandling som helst.

Målgruppen

Kursen riktar sig till alla som har ansvar för och/eller deltar i förhandlingar. Letar ni efter ny inspiration för era förhandlingar, verktyg i syfte att optimera förhandlingens förlopp och att vässa din förmåga att förhandla så är det här rätt utbildning.

 

Metod

Utbildningen är uppbyggd på förhandlingens systematik baserat på beprövade teorier. Kursen är indelad i lektioner och instruktören kommer dela grundläggande teori och blanda med dennes praktiska erfarenheter. Teorin kommer alltid följas upp med olika typer av fall och övningar som säkerställer lärande, anpassning till individens dagliga liv och vara användarvänliga. Dessutom kommer utbildaren dra nytta av deltagarnas olika erfarenheter och mångfald för att få ytterligare perspektiv på teorin.

Förhandlingens faser

 • Definiera målet och jobba systematiskt framåt – skapa en win-win situation
 • Förstå processen, innehållet och fokusera på målet
 • Att ha rätt utgångspunkt är oftast halva förhandlingen

Uppnå bättre resultat genom ett systematiskt tillvägagångssätt

 

Egenskaper hos den goda förhandlaren

 • Nuvarande och framtida krav på dig som förhandlar
 • Individuell förhandlingsprofil – styrkor och svagheter i dina förhandlingar
 • Förstå din egen förhandlingsprofil så du kan använda den och utveckla den ordentligt

Skapa resultat genom relationer och förstå motpartens situation

 

Egen motivation och attityder

 • En övertygelse om det du gör och vill åstadkomma – då når du ditt mål
 • Attityder är viktigare än fakta
 • Fokusera på möjligheterna bortom begränsningarna

Dra nytta av din personlighet för att förflytta människors position och uppfattningar

 

Strategi och taktik

 • Skillnader mellan förhandling och andra typer av möten
 • Identifiering av egna och motpartens mål
 • Hitta och definiera förhandlingens variabler och dess värden

Din förberedelse är den viktigaste parametern för ett bra förhandlingsresultat

 

Förberedelse och planering

 • Fastställ och utvärdera den verkliga utgångspunkten i debatten
 • Skapa och behåll översikten – hela vägen
 • Utvärdera dig själv efter förhandlingar i förhållande till ditt mål och din utgångspunkt

Håll målet i fokus under hela diskussionen

Ekonomiska aspekter och överväganden

 • Gör en uppskattning av värdet på förhandlingens variabler
 • Prissättning av dina kostnader och motpartens vinster
 • De omedelbara konsekvenserna nu och konsekvenser på lång sikt

Var medveten om alla aspekter av förhandlingen – direkta och indirekta

 

Stärk din position i förhandlingen

 • Effektiv frågeteknik och aktivt lyssnande
 • De övertygande argumenten – visualisera motpartens utbyte
 • Behandla invändningar – de bästa motargumenten

Motparten måste förstås och för att kunna få chansen att ändra uppfattning

 

Psykologiska faktorer i debatten

 • Personlighet och erfarenhet – läs och förstå din motpart
 • Introduktion till DiSC, en beteende modell
 • Parternas styrkor och svagheter – fördelningen av makt

Var medveten om din egen och motpartens reaktionsmönster i förväg

 

Förhandlingens avslut

 • En eller flera förhandlingar – var taktiskt medveten
 • Det ömsesidiga resultatet och avstämning av förväntningar
 • Ibland är inget avtal det bästa avtalet

Uppnå ömsesidig förståelse och accept av avtalet

 

Träning på olika fall

 • Från teori till övning med konkreta förhandlingsövningar
 • Feedback – Fokusera på dina styrkor och utvecklingsmöjligheter
 • Dialog, sparring och input till nya/andra angreppsvinklar i fallet

Förstå vad som är på gång, undvik förlorad motivation till förhandling och stillestånd i förhandlingarna

 

Din personliga handlingsplan

Sätt mål för din utveckling och skapa tid till att infria dem

Individens behållning

Som deltagare i förhandlingsteknik kommer du att uppnå stor motivation och förtroende inför din förhandlingssituation. Du kommer effektivt förstå din motpart och förhandla om bästa möjliga villkor på ett såväl professionellt som etiskt sätt. Du kommer att lära dig reglerna för god förhandlingsteknik och kunna skapa en win-win situation i förhandlingar vid olika typer av relationer och avtal med olika partners.

 

Företagets avkastning på investeringen

Företaget får en förhandlare som:

 • Har ny inspiration och motivation för att lösa förhandlingssituationen
 • Kommer kunna lyfta resultaten av förhandlingarna till nya nivåer
 • Skapar optimala relationer utifrån de givna förutsättningarna

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!