Perspektiv på säljarbetet

Den erfarna säljaren vet att den goda försäljningen är direkt relaterad till säljarens motivation och förmåga att skapa, underhålla och utveckla värdefulla kundrelationer. Effektiv försäljning ställer höga krav på den enskilda säljaren. Säljaren måste behålla sin blick för att kunna läsa kundens medvetna och omedvetna behov, liksom hålla sin förmåga att ständigt anpassa sin försäljningsstil till varje kund. Med en boost i motivationen, rätt utbildning, återkoppling och nya verktyg, kan säljaren uppleva en större genomslagskraft hos kunderna och samtidigt uppnå en större arbetsglädje i vardagen.

Målgruppen

Kursen vänder sig till dig som redan har försäljningserfarenhet och känner till gängse säljverktyg men som nu önskar att stärka sina färdigheter för att optimera sitt säljarbete.

 

Metod

Kursen är uppbyggd kring försäljningens systematik och dess underliggande teori. Det förutsätts att du har kännedom och kan hantera de grundläggande försäljningsverktygen. Du tar med ett aktuellt fall från din egen vardag som du vill träna på. Träningsexempel kommer filmas för att du ska kunna se och utvärdera din egen prestation. Dessutom kommer instruktören dra nytta av erfarenheter och skillnader från deltagarnas vardag för att tillämpa olika perspektiv på de enskilda fallen.

Vi friskar upp minnet om de viktigaste säljteknikerna

 • En labyrintövning – grupparbete
 • Sammanfattning av de viktigaste säljverktygen
 • Erfarenheter – positiva och negativa – i gruppen

Du får testa din specifika kunskap och erfarenhet

 

Videoträning

 • Särskilda fall och säljsituationer från din vardag
 • Kundmötet – förberedelse, genomförande och slutförande
 • Feedback – positiva saker och fokus på utvecklingsmöjligheter

Var medveten om dina styrkor och svagheter som säljare

 

Din professionella säljstil

 • Styrkor som du kan använda bättre
 • Svagheter du behöver vara medveten om
 • Dialog, sparring och inmatning till nya infallsvinklar på ditt specifika fall

Konkreta tips för din personliga utveckling i försäljningsarbetet

Att använda ditt säljmaterial

 • Optimal nytta och användning av broschyrer, produkter, demo etc.
 • Höj din uppmärksamhet hos kunden
 • Läs kundens reaktion och agera därefter

Var medveten om exakt vad du behöver göra – och när du ska göra det

 

Försäljningskommunikation

 • Betydelsen av ditt kroppsspråk för försäljningen
 • Ditt röstläge påverkar kundens upplevelse
 • Betydelsen av din personliga säljstil för resultatet

Var medveten om hur du påverkar din omgivning

 

Din personliga handlingsplan

Sätt mål för din utveckling och skapa tid för att kunna infria dem

Deltagarens behållning

Som deltagare i kursen, Den erfarne säljaren, kan du öka motivationen och tryggheten i din försäljning. Du kommer bli tränad i dina personliga försäljningsrutiner med konkret återkoppling för att utveckla och förbättra dina försäljningsegenskaper. Dessa anpassas till din säljstil så att du får större inverkan på dina kunder. Du får konkreta idéer för att uppnå de önskade resultaten, samtidigt som du stärker upp grunden för nöjda kunder.

 

Företagets avkastning på investeringen

Företaget får en säljare som:

 • Har ny inspiration och motivation för den dagliga uppgiften att sälja
 • Skapar nöjda kunder genom sin förmåga att läsa och möta deras behov
 • Kan anpassa sin säljstil med kroppsspråk, framtoning och röstläge till den typ av kund säljaren möter

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!